آخرین بروزرسانی: 1398/08/11

آجیل، انجیر و خشکبار هورامان

اطلاعات تماس متقاضی
حدود 4 سال متوالی سابقه‌ی پخش در زمینه‌ی خشکبار، انجیر و تنقلات و در هر شهری تعداد خاصی مشتری دارم.
سرمایه، انبار، مغازه، ماشین پخش و نیروی کار (4 ویزیتور ) دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی هستم.