اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت فنی و مهندسی پارسیان در راستای گسترش شبکه فروش خود در تمامی استان ها اقدام به جذب نمایندگی فعال می‌نماید.

شرایط مد نظر برای جذب نمایندگی از قرار زیر است:
نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر یا مغازه داشته باشد.
مبلغ 10 میلیون تومان سفته بابت تضمین حسن انجام کار اخذ خواهد شد .
ترجیها 2 سال سابقه کار فروش یا پخش داشته باشد.

با تشکر