بازاریاب‌های فعال »

اسداله رجبی

آخرین بروزرسانی: 1399/03/17

اسداله رجبی

اطلاعات تماس بازاریاب
2 سال سابقه کار بازاریابی بیمه، 5 سال شبکه و اینترنت، 3 سال کنترل کیفی و 2 سال بازاریابی مواد غذایی دارم و تمایل دارم در زمینه خدمات کامپیوتری و مواد غذایی در شهرستان خرمدره فعالیت داشته باشم.
حقوق توافقی