بازاریاب‌های فعال »

اصغر کریم زاده

آخرین بروزرسانی: 1398/09/20

اصغر کریم زاده

اطلاعات تماس بازاریاب
از سال 86 تا کنون سابقه‌ی فعالیت دارم.اعم از:
ویزیتوری و سوپروایزری در کیلا به صورت تمام وقت از دی 1387 تا تیر 1390
سوپروایزری فروش در کیلا جنوب به صورت تمام وقت از مرداد 1390 تا اسفند 1390
سرپرست فروش در ایپک پخش یاران به صورت تمام وقت از فروردین 1391 تا اردیبهشت 1393
سرپرست فروش در آماده لذیذ به صورت تمام وقت از خرداد 1393 تا شهریور 1393
کارشناس فروش شهرستان در پخش عقاب تهران به صورت تمام وقت از آذر 1393 تا آبان1394
رستوران داری و کیترینگ از سال 1395 تا 1397
سرپرست فروش در شرکت برنج رفتاری از سال 1397
تحصیلاتم دیپلم می‌باشد.
*تمایل دارم در زمینه‌ی کار بازاریابی مواد غذایی در شهر تهران فعالیت کنم.
حقوق توافقی