اعطائ نمایندگی ماین تاکسی به سایر استان ها
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرایط نمایندگی تاکسی آنلاین ماین:

1- داشتن یک دفتر کار (ساده) در مرکز استان
2- تکمیل پرسشنامه درخواست کنندگان نمایندگی به طور کامل
3- عقد قرارداد نمایندگی استان در صورت ارزیابی مثبت
4- ارائه فیش واریزی حق نمایندگی
5- ارائه مدارک هویتی برابر اصل شده نماینده
6- گواهی امضاء دفترخانه ای
7- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
8- ارائه شماره حساب و شماره شبا

محاسبات درآمدی:
1- بابت سیستم اتوماین در سال اول 60 درصد از سود حاصله سهم نماینده و 40 درصد سهم کارفرما می باشد و همچنین در سال دوم با توجه به افزایش هزینه های کارفرما ، 50 درصد سهم نماینده و 50 درصد سهم کارفرما محاسبه می گردد.

2- بابت سیستم موتوماین در سال اول 70 درصد از سود حاصله سهم نماینده و 30 درصد سهم کارفرما و همچنین در سال دوم با توجه به افزایش هزینه های کارفرما ، 50 درصد سهم نماینده و 50 درصد سهم کارفرما محاسبه می گردد.

توضیحات:
❗️در طرح مذکور ، کلیه رانندگان در ازای 10 ساعت کار مفید روزانه (آنلاین بودن و خدمات رسانی) حقوق ثابت ماهانه دریافت می نمایند و همچنین بیمه تامین اجتماعی می شوند.
❗️ جذب رانندگان و معرفی آنها به نمایندگان به عهده تیم نودینو می باشد که کارفرما راسا هزینه های آن را تقبل می نماید.
❗️ وظیفه نماینده مدیریت مجموعه رانندگان و موتو سواران (سفیران) در سطح استان و نام نویسی و اخذ مدارک آنها و تبلیغات جهت افزایش مشتری به غیر از تبلیغات محیطی شرکت می باشد.
❗️ پرداخت به سفیران و دریافت از مشتری صرفا از درگاه بانکی کارفرما صورت میپذیرد.


برای اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی فعال
نام و نام خانوادگی + استان + کلمه(ماین تاکسی)
را به شماره در اطلاعات پیامک کنید.