اعطای نمایندگی آموزش محاسبات ذهنی ریاضی نیومث بوسیله چرتکه
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
فرایند اعطای نمایندگی:
1- اعلام درخواست نمایندگی برگزاری کلاس های ریاضی باچرتکه( نیومس) در شهر مربوطه
2- موافقت اولیه مدیریت فروش و بازاریابی با افزایش تعداد نمایندگان در شهرهای مربوطه
3- بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی مدیریت موسسه
4- ارسال درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به دفتر مرکزی شرکت
5- برقراری جلسه حضوری بین متقاضی نمایندگی و مدیریت فروش و بازاریابی و مدیریت عامل شرکت
6- بازدید اولیه بازرس شرکت از محل دفتر معرفی‌شده متقاضی و در صورت تأیید اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت فروش و بازاریابی
7- اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان
8- عقد قرارداد و اعطای نمایندگی در شهرستان مربوطه
9- تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی
10- شروع به کار در دفتر نمایندگی تحت نظارت مستقیم دفتر مرکزی نیومس