اعطای نمایندگی آموزش چرتکه کودکان هوشمند
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم

موسسه کودکان هوشمند (عضو پارک ملی علوم و فناوری های نرم و نماینده رسمی انجمن بین المللی پاما (PAMA) در ایران) مجموعه‌ای است پویا و پیشرو که از سال 1391 در زمینه پرورش ذهن کودکان و آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای کودکان 5 تا 14 سال فعالیت می‌نماید.

موسسه کودکان هوشمند (محاسبات ذهنی با چرتکه) نمایندگی فعال جذب مینماید.*