اعطای نمایندگی استانی شرکت اینترنتی آی تی مارکت
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت اینترنتی آی تی مارکت جهت توسعه خدمات خود، اماده ارائه نمایندگی در استانهای فاقد نمایندگی است.
امتیاز نمایندگان: فقط نمایندگان می توانند تامین کنندگان موادغذایی و شوینده را در استان خود جذب نمایند.
از فروش محصولات تامین کنندگان آنها از طریق سایت می فروشند منتفع میگردند.
نماینده باید در صنف مواد غذایی و شوینده شناخت کافی داشته باشد.