تاریخ اعتبار: 1398/12/27

اعطای نمایندگی بیمه آسیا

اعطای نمایندگی بیمه آسیا
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
اعطای نمایندگی بیمه های عمر و زندگی، آموزش حرفه‌ای و بازاریابی بیمه
شرکت اطمینان گستر پرسیا در سراسر کشور اقدام به جذب نمایندگی می‌نماید. شرایط مد نظر برای جذب نمایندگی از قرار زیر است:
نماینده نیازی به فضای کاری به شکل دفتر یا مغازه ندارد
مبلغ 50 میلیون تومان سفته بابت تضمین حسن انجام کار
نماینده باید دارای توان مناسب و کادر فنی مجرب باشد.
ترجیها سابقه کار فروش یابازاریابی داشته باشد.

نمایندگی در استانها یا شهرهای دیگرداده می‌شود.