اعطای نمایندگی حلواپشمکی رژیمی (ارده + شیره انگور)
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
بهتر است نماینده علاقه‌مند به حیطه «محصولات غذایی سالم و طبیعی» باشد.
حاشیه سود مدنظر برای نماینده (مرکز پخش)، 10 درصد می‌باشد.
نماینده بایستی شروع به پخش و بازاریابی در بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ارگانیک فروش‌ها، عطاری‌ها، لبنیاتی‌ها و ... نمایند.