اعطای نمایندگی حلواپشمکی رژیمی (ارده + شیره انگور)
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم

بهتر است نماینده علاقه‌مند به حیطه �محصولات غذایی سالم و طبیعی� باشد.

حاشیه سود مدنظر برای نماینده (مرکز پخش)، 10 درصد می‌باشد.

نماینده بایستی شروع به پخش و بازاریابی در بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ارگانیک فروش‌ها، عطاری‌ها، لبنیاتی‌ها و ... نمایند.