اعطای نمایندگی رسمی بیمه عمر و آتیه پاسارگاد با مزایای عالی و دریافت وام
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم

دعوت به همکاری

شرکت بیمه پاسارگاد جهت گسترش شبکه نمایندگی های فروش خود ، از میان علاقه مندان به صنعت بیمه و افراد جویای کاری که شرایط پذیرش را دارند، اقدام به اعطای نمایندگی تخصصی فروش بیمه زندگی (قابل تعمیم به سایر رشته ها) می‌نماید.


* افراد واجد شرایط می توانند پس از طی نمودن دوره آموزشی مربوطه (رایگان) و قبولی در آزمون علمی و عملی، طی انعقاد قرارداد رسمی، موفق به اخذ نمایندگی رسمی فروش از شرکت بیمه پاسارگاد گردند.


مزایای اخذ نمایندگی فروش بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد

1) عدم نیاز به سابقه کار بیمه ای و غیر بیمه ای

2) اخذ نمایندگی بیمه عمر بدون نیاز به دفتر یا محل کار ثابت

3) امکان فروش بیمه عمر در سراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی

4) دریافت آموزش های رایگان بازاریابی و فروش بیمه عمر

5) دریافت کارمزد مستمر از فروش بیمه

6) قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه پاسارگاد (کلیه نماینده ها و اعضاء خانواده آنها)

7) همکاری با بهترین شرکت بیمه به انتخاب بیمه مرکزی

8) امکان دریافت وام خرید تجهیزات اداری ( لپتاپ ، پرینتر و ...)

9) امکان فعالیت به شکل پاره وقت یا تمام وقت

10) امکان ارتقاء شغلی تا مدیریت ارشد

11) شغلی با اعتبار اجتماعی بسیار بالا.

12) دست یافتن به درآمد بالا و قابل اعتنا

13) عدم نیاز به سرمایه اولیه


شرایط پذیرش متقاضیان (آئین نامه 96 بیمه مرکزی)

1) داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  (معافیت تحصیلی ، کفالت و ...) در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدان

2) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ

3) نداشتن ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ

4) عدم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

5) طی دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

6) موفقیت در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی جمهوری اسلامی ایران


جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با ما تماس بگیرید

مزایای اخذ نمایندگی:
امکان اعطای وام
آموزش رایگان
شرایط مورد نیاز:
کانال تبلیغات شخصی
تضامین مورد نیاز:
سفته
سرمایه مورد نیاز:
کمتر از ۲۰ میلیون تومان
سابقه کار مورد نیاز:
مهم نیست