اعطای نمایندگی سموم و کودهای کشاورزی گل‌ها و گیاهان آپارتمانی تالی کشاورز
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت تالی کشاورز در تمام استانهای کشور اقدام به جذب نمایندگی می‌نماید.
شرایط مد نظر برای جذب نمایندگی از قرار زیر است:
>> نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر یا مغازه داشته باشد.
>> حداقل مبلغ خرید نماینده از شرکت مبلغ 100 میلیون تومان می‌باشد.
>> حداقل قیمت محصولات 5 هزار تومان و حداکثر قیمت 10 هزار تومان می‌باشد.
>> 4 ماه به شکل آزمایشی و به صورت نقدی همکاری آغاز میشود و بعد از 4 ماه قرارداد و سفته بابت ضمانت نمایندگی به صورت اعتباری گرفته می‌شود.
>> نمایندگی در همه استانها و شهرها داده می‌شود.