اعطای نمایندگی شرکت تابان قدرت فعال در زمنیه انرژی های تجدید پذیر مانند خورشیدی و بادی و تجهیزات
  • شرکت: تابان قدرت
  • حوزه فعالیت: سایر
  • نوع فعالیت: همه موارد
  • محدود جغرافیایی: کل ایران
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت تابان قدرت پایدار جهت جذب نمایندگی در سراسر کشور اقدام مینماید.
شرایط :
1. عدم سو پیشینه
2. مکان تجاری جهت فعالیت حداقل 50 متر + انبار
3. سفته 500/000/000 ریال
4. حق عضویت 200/000/000 ریال
5. تعهد کاری در اجرای پروژه ها 30% هزینه کار و به مدت 6 ماه
6. شرکت در کلاس های آموزشی شرکت (برای اعضا و نمایندگان رایگان)(هزینه کلاس های آموزشی 5 میلیون تومان میباشد که در صورت پذیرش نمایندگی رایگان میباشد)
7. سایر موارد در جلسات ارائه میگردد
8. کلیه کلاس ها و عقد قرار داد در زاهدان انجام میپذیرد و هزینه اسکان بر عهده متقاضی میباشد.