اعطای نمایندگی شرکت it صیاد شیرازی در شرق کشور
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
1-داشتن دفتر کاری از محسنات بوده و اولویت با کسانی خواهد بود که دفتر کاری داشته باشند.
2-تضامین گرفته شده بر اساس سطح نمایندگی می باشد.
3-حداقل تحصیلات لازم کاردانی می باشد.
4- تجربیات مدیریت و سابقه فروش از نیازمندی های کار می باشد.
5- افراد ذیل در لولویت اعطای نمایندگی می باشد.
الف - کانون های آگهی - تبلیغاتی ب- دفاتر تبلیغاتی ج- دانشجویان د- سرمایه داران خرد ه- سرمایه داران کلان
6-بر اساس سطح نمایندگی خرید ماهیانه متفاوت می باشد . از صفر تا 10 م تومان
7-در صورت عمل نمودن به پروتکل های شرکت حداقل سود ماهیانه 7 میلیون تومان خواهد بود.
8- شروع همکاری پس از عقد قرارداد حضوری می باشد.
9- اعطای نمیاندگی در استان های خراسان رضوی - شمالی - جنوبی و گلستان انجام خواهد پذیرفت.