اعطای نمایندگی طرح فرهنگی سفیران سبزاندیش
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
قبل تماس لطفا اطلاعیـه اشتغال خوانده شود
✔️مناسب برای آقا و خانم ها باسرمایه حداکثری 6 میلیون تومان راه اندازی نمایند.
✔️اینکارتضمیـن شده است
✔️ ارائه طرح توسط موسسه اشتغالزائی کارکوش


⚫️درزمـان کرونا و تحریم⚫️
بازیافت کسب و کاری بسیارپرسوداست
بهترین و بکرترین آنها کاغذ و کتابست که درقالب طرحی فرهنگی ارائه میشود

✔️افرادبسیاری دراین حوزه کارمیکنند
اما این مرکز بصورت متفاوت به شما خواهد اموخت چگونه درطرح فرهنگی بتوانید حجمی بسیار زیاد کاغذ از منـازل, شرکتهـا و مـدارس جمع آوری و چگونه با سوددهی بمراتـب بیشتر بفروشید
همینطور سامانه اینترنتی قدرتمند فروش کتب نفیس و گران تحویل نمایندگان میشود

➖ سوددهــی وآینده شغلـی عالی
➖ درزمان کرونـا حجم جمع اوری و سوددهی بمراتب افزایـش پیداکرده

✔️بسیار عجله کنید فرصت بسیار خوبی خواهدبود