اعطای نمایندگی فروش بسته های آموزشی دانش گستر میرقائد
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم

شرکت آموزشی و پژوهشی دانش گستر میرقائد اقدام به جذب نمایندگی می‌نماید.

شرایط مد نظر برای جذب نمایندگی از قرار زیر است:

_ نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر نمایندگی یا مغازه داشته باشد.

_ مبلغ 50.000.000 تومان سفته بابت تضمین حسن انجام کار

_ نماینده باید دارای توان مالی مناسب و کادر فنی مجرب باشد.

_ ترجیها 5 سال سابقه کار اموزشی داشته باشد.

_ حداقل مبلغ خرید نماینده از شرکت مبلغ 10.000.000 تومان می‌باشد.

_ حاشیه سود نسبت به خرید نقدی یا چکی متفاوت است اما در خرید نقدی 20 درصد سود نماینده خواهد بود.

جهت اطلاعات بیشتر و همکاری تماس بگیرید.