اعطای نمایندگی فعال در خصوص فروش محصولات شیمیایی ساختمان و ملات خشک
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
بدلیل اینکه محصولات در زمینه ساختمان دارای تنوع هستند ترجیحا" نماینده فعالیت و اطلاعات تقریبی در حوزه ساختمان و مصالح می بایست داشته باشد و اینکه دارای محل کسب اعم از دفتر و مغازه باشد. بدیهی است چون برخی از کالا ها بصورت اعتباری و امانت نزد نماینده می باشد نماینده می بایست تضمین قابل قبول کارفرما طی چک یا سفته به میزان حداقل یک میلیارد ریال ارائه نماید. لیست قیمت ماهانه دارای حاشیه سود 20 درصدی بوده لذا نماینده تا میزان 10 درصد اضافه قیمت به لیست مجاز به فروش کالا می باشد.نهایتا" اینکه ایجاد پرونده اعتباری و مدراک احراز هویت در جلسه حضوری انجام خواهد شد.