اعطای نمایندگی مدرسه تبلیغات ایده در نقاط مختلف کشور
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
مدرسه تبلیغات ایده در نظر دارد به منظور گسترش فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی خود در نقاط مختلف کشور با توجه به پارامترهای مختلفی چون جمعیت شهری، میزان توسعه یافتگی و محرومیت منطقه، وضعیت دانشگاهی و … نسبت به اعطاء نمایندگی اقدام نماید.
از جمله شرایط متقاضیان نمایندگی داشتن موقعیت ملکی مناسب (ترجیحاً مالکیت محل) به عنوان یک آموزشگاه و داشتن صلاحیت در امور آموزشی، مدیریتی وسایر حوزه های مربوطه می باشد.