اعطای نمایندگی پخش دارو در کل کشور
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرایط نمایندگی :
1- آشنایی با دارو داشته باشند.
2- شرایط و فضای نگهداری دارو را داشته باشند

کسانی که می توانند با ما همکاری داشته باشند:
2- کسانی کهکار دارویی کرده باشند
3- سرمایه و فضا برای پخش دارو داشته باشند.

تضمین : نسبت به خرید دارو چک یا سفته ارائه می دهند. ضمانت نامه بانکی