اعطای نمایندگی پخش و فروش صنایع غذایی چوبینه
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت صنایع غذایی چوبینه در استان های فاقد نمایندگی اقدام به جذب نمایندگی مینماید شرایط اخذ نمایندگی از قرار ذیل است:
1_داشتن انبار و دفتر فروش
2_داشتن ماشین پخش
3_ارائه ضمانت نامه بانکی جهت حسن انجام کار وجهت نمایندگی انحصاری
4_3ماه به شکل آزمایشی و به صورت نقدی همکاری آغاز میشود و بعد ازعقد قراردادمزایای نمایندگی انحصاری نیز در نظر گرفته خواهد شد
5 نمایندگی برای استان ها و شهرهای فاقد نمایندگی داده میشود