اعطای نمایندگی پخش و فروش محلول تخریب کننده بتن شرکت POLO ترکیه
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرایط اخذ نمایندگی:
داشتن فضای کار مناسب با مجوز فعالیت
داشتن توان مالی کافی برای خرید نقدی محصول
داشتن سابقه کار و فروش در این زمینه
ارایه ضمانت حسن انجام کار
....
لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.