اعطای نمایندگی کلینیک دندانپزشکی با درآمد و شرایط عالی
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
اعطای نمایندگی کلینیک دندانپزشکی با درآمد ماهیانه حداقل 100 میلیون تومان

معرفی فضای بین 80 تا 150 متر
تعهد کتبی به حفظ و پاسداری از استانداردها و تعرفه‌ها و اعتبار کلینیک مرکزی.
پرداخت حق امتیاز نمایندگی.
دارای حسن شهرت و اطلاعات از فرآیند های روز جامعه
1 ماه اول تمام تبلیغات توسط شرکت انجام میگیرد.
3 ماه تنفس تعهد برای نماینده وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید