تاریخ اعتبار: 1398/08/10

اعطای نمایندگی کیوکوشین

اعطای نمایندگی کیوکوشین
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
اخذ نمایندگی کیوکوشین
شرایط اعطاء نمایندگی کیوکوشین :
1- متقاضی دارای 23 سال تمام بوده و از نظر جسمی و عقلی در صحت کامل باشد .
2-‌ باید دارای حداقل کمربند مشکی دان دو باشد.
3-‌ باید دارای حداقل حکم مربی گری درجه 3 باشد.
4- قابل اعتماد بوده و دارای اخلاق نیکو و پسندیده باشد ( ادب و نزاکت در هون کیوکوشین بسیار مهم است ) .
5- محل مناسب تائید شده ، جهت تمرین و آموزش را دارا باشد.
6- توان اجرائی امور اداری ، فنی و مالی متقاضی میبایست به تائید سازمان برسد.
7-‌ در رابطه با نحوه فعالیت نمایندگان : کسانی که در هر زمینه‌ای از هنرهای رزمی فعالیت می‌نمایند پس از جذب به هون کیوکوشین میبایست با حضور مستقیم و شرکت در استاژ های فنی و مربوطه، مشاهده فیلم های آموزشی، مطالعه نشـریات سازمان ، مطالعه کامل اپلیکیشن آموزشی ، چک کردن به موقع صفحات اینستاگرام و کانال آپارات و . . . سبـک هون کیوکوشین را آموزش دیده و به اشاعۀ تمرینات سبک و انتقال آن به هنرجویان کیوکوشین کاراته اقدام نماید.