اعلام همکاری شرکت واردات و صادرات دیجیتال پارک ترکیه dijitalpark ımport export
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
تجارت داخلی و خارجی دیجییتال پارک ترکیه به منظور ارائه خدمات سریع و معاصر در بخش بین الملل در استانداردهای جهانی در بخش خدمات ، همواره با کارهای پیش رو خود توسعه یافته و به ساختار محکم امروز رسیده است.
شرکت ما در انواع واردات، صادرات، معاملات منطقه آزاد، معاملات انبار، واردات و صادرات موقتی، معاملات انتقال ترانزیت و غیره شرکت دارد. در بخش ترخیص کالا از گمرک با ظرفیت و توانمندی کارکنان خود در ارائه خدمات محترم گمرکی به انواع خدمات ترخیص کالا و گمرکی نیاز دارد.
ارائه خدمات با درک کیفیت خدمات و محرمانه بودن اطلاعات مشتری یکی از اصول ضروری ماست. هدف ما تعیین کارآمدترین و مؤثرترین سیستم مدیریت گمرک متناسب با نیازها و تبدیل شدن به شریک تجاری ضروری مشتریان است.

Dijitalpark İç ve Dış Ticaret, hizmet sektöründe uluslararası alanda dünya standartlarında hızlı ve çağdaş bir hizmet vermek için, her zaman ileriye dönük çalışmalarla kendini geliştirmiş ve bugünkü sağlam yapıya ulaşmıştır. Şirketimiz dış ticaret kapsamında her türlü ithalat, ihracat, serbest bölge işlemleri, antrepo işlemleri, geçici ithalat ve ihracat, transit-aktarma işlemleri vb. gibi uzmanlık gerektiren her türlü gümrükleme hizmeti verebilecek kapasite ve yeterlilikteki kadrosu ile gümrükleme sektöründe saygın bir konuma ulaşmıştır.
Her biri kendi sektörünün lideri olan kurumsal yerli ve yabancı sermayeli firmalara gümrükleme ithalat ve ihracat hizmeti vermektedir. Dijitalpark İç ve Dış Ticaret, her zaman gelişmekte olan uluslararası dış ticaret hacminin önemini iyi bilen; buna bağlı olarak gelişen, dış ticaret hacmine cevap verebilecek bilgi, teknoloji, tecrübeye ve profesyonel yönetim anlayışına sahip bir şirkettir. Bu özellikleri ile sektörde hizmet konusunda kalite, hız, tecrübe ve güven kavramları ile birlikte anılan, müşterilere özel çözümler üreten ve teknolojik gelişmeleri ilk uygulayan firmalardan biridir.