بازاریاب‌های فعال »

امین ربیع خیرآبادی

آخرین بروزرسانی: 1398/07/02

امین ربیع خیرآبادی

اطلاعات تماس بازاریاب
13 سال در زمینه های شوینده آرایشی پزشکی سابقه بازاریابی داشتم و هم اکنون در خواست اخذ نمایندگی یا بازاریابی در زمینه های قید شده را دارم