بازاریاب جهت اجرای پروژه های طراحی و پیاده سازی سامانه های هوش تجاری
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
هوش تجاری ( Business Intelligence ) به مجموعه ای شامل فرایندها، ابزار و فناوری‌های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز می‏باشد، اطلاق می‏گردد که با استفاده از این دانش مدیران قادر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شوند که می‏تواند اقدامات سودآوری را به همراه داشته باشد و در نتیجه عملکرد سازمان یا واحد خود را بهبود بخشند.
گروه شرکتهای کاوش افتخار دارد با بهره مندی از توان دانش آموختگان دانشگاه های برتر داخل و خارج کشور جهت رفع نیاز اطلاعاتی مدیران و نفرات تصمیم گیرنده و به منظور یکپارچه سازی‌، پایش و تحلیل اطلاعات و با درنظر گرفتن محدودیتهای اجرایی سیستم‌های مدیریتی، از سال 1386 تاکنون، موفق به مدیریت و اجرای پروژه های مدیریت اطلاعات، رسانه های هوش تجاری و پشتیبانی در قالب نرم افزارهای هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی برای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کشور و سازمانهای خصوصی شده است. این گروه دارای تیمهای مختلفی همچون تیم نرم‏افزاری، تیم هوش تجاری، تیم صنایع و مدیریت، تیم اپلیکیشن و تیم طراحی و گرافیک می‏باشد. فعالیتهای اصلی گروه شرکتهای کاوش عبارتند از:
• تحلیل سیستم موجود و طراحی شاخص ها و سنجه های عملکرد و استراتژیک
• هوش تجاری(Business Intelligence)
• داده کاوی(Data Mining)
• انبار داده(Data warehouse)
• تحلیل و مدیریت دادههای عظیم (Big data)
• مشاوره در پیاده سازی، کنترل و برنامه ریزی راهبردی

با توجه به اهمیت موضوع و استفاده از راهکارهای هوش تجاری در سازمان میتوان مشتریان کاوش را در سه گروه دسته بندی نمود:
بخش مالی: حوزه های بانکداری، بیمه و بورس، هلدینگ و بنگاه داری
بخش تولید: حوزه های نفت و انرژی، حوزه صنایع و معادن
بخش خدمات: حوزه های مدیریت پروژه و مهندسی، سلامت