بازاریاب حضوری اشنا با اینترنت و اپلکیشن های مویایلی
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
به تعدادی بازاریاب متعهد،منظم وپویا نیازمندیم.
درامد 2-7میلیون
اشنایی با اینترنت واپلکیشن های مویایلی
محدوده کاری غرب وجنوب تهران