تاریخ اعتبار: 1398/10/10

بازاریاب مسکن

بازاریاب مسکن
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
مبیت، سامانه رزرو اقامتگاه و خانه و ... به صورت موقت می باشد. ما برای فعالیت خود در سرتاسر کشور نیاز به افرادی داریم که با معرفی میزبان‌ها و ثبت منازل آن‌ها در موثرتر بودن پروژه کمک حال ما باشند.از این رو هر بازاریاب با ثبت هر واحد 2 درصد از مبلغ واریزی توسط مهمان را کسب می کند. به عنوان مثال اگر هر بازاریاب 50 خانه یا اقامتگاه ثبت نماید و هر خانه به طور متوسط 150 شب در سال رزرو شود،
درآمد این کار عبارت است از: *قیمت هر شب رزرو اقامتگاه= 300 هزار تومان (به طور متوسط)
300000*02. =6000 مبلغ دریافتی بابت هر یک شب در یک اقامتگاه
6000*50=300000 مبلغ دریافتی بابت هر یک شب در 50 اقامتگاه
300000*150= 45000000 مبلغ دریافتی بابت 150 شب در 50 اقامتگاه
یاداور می شویم که در این طرح، 90 درصد از مبلغ واریزی توسط مهمان، به میزبان تعلق می گیرد.