تاریخ اعتبار: 1398/04/06

بازاریاب و مسئول فروش

اطلاعات تماس متقاضی
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
بازرگانی خلیج فارس جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش نیازمند 4 نفر نیروی فعال میباشد