اطلاعات تماس شرکت
تجارت الکترونیک هاتف کارگزار رسمی ایرانسل می باشد.
جهت اخذ نمایندگی از شرکت ایرانسل در استان های تهران - قم - اصفهان -سمنان - شاهرود می توانید از طریق شرکت تجارت الکترونیک هاتف اقدام فرمایید
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.مسئول امور نمایندگان امور مربوط به اعطای نمایندگی شما را پیگیری می نماید.