جذب بازاریاب درخصوص جذب مشتری برای دفتراسناد رسمی در شمال تهران
اطلاعات تماس متقاضی
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
جذب بازاریاب مطلع و آشنا با موضوع همکاری سازمانها و بانک ها و نمایندگی های فروش خودرو و بنگاههای معاملاتی ملک و خودرو و سایر خدمات انجامی توسط دفاتر اسناد رسمی دربازار ملک و خودرو و قراردادهای بانکی و تسهیلاتی و شرکتی در ارتباط با همکاری با دفاتر اسناد رسمی