تاریخ اعتبار: 1398/09/30

جذب بازاریاب

جذب بازاریاب
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت کارآفرین راشین ماندکار روداب در استان تهران قدام به جذب بازاریاب می‌نماید. شرایط مد نظر برای جذب بازاریاب از قرار زیر است:
بازاریاب باید تحصیلات مرتبط به فروش و بازاریابی ترجیحا ولی سایر رشته ها هم قابل قبول است
ترجیها 1سال سابقه کار فروش داشته باشد.
پشنهاد کاری ما به افرادی که علاقه دارند مستقل کار کنند و به بازاریابی کرایش دارند توصیه می کردد
حداقل مبلغ فروش بازاریاب باید مبلغ یک میلیون تومان در ماه باشد

بیمه ندارد و هر بازاریاب بصورت مستقل کار می کند