جذب نماینده فروش کیمیا نونهال بهشت (بیوبن سو)
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
1.دارای محل مناسب در زمینه مواد غذایی مختلف کشاورزی
2.حسن سابقه
3.وارد به فروش مواد غذایی کشاورزی وجود های ارگانیک
4.دارای وضعیت مالی متاسب
4.مشخص کردن محل فعالیت
5.فعالیت مناسب
6.نمایندگی اختصاصی در استان های مختلف کشور
7.تحصیلات متناسب با کشاورزی