جذب نماینده فعال شــرکت آسانســور و پلــه برقــی خــزر صعــود سـهند
اطلاعات تماس شرکت
برای مشاهده اطلاعات تماس شرکت، باید عضو سایت نماینده‌یاب باشید. وارد شوید یا ثبت نام کنید
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شــرکت آسانســور و پلــه برقــی خــزر صعــود سـهند بـا نام تجـاری هیروآسانسـور در سـال 1382 بــا پشــتوانه بیــش از یــک دهــه ســوابق کاری در صنعـت آسانسـور بـا رویکـردی مـدرن ، در زمینـه طراحـی ، مونتـاژ و فـروش انـواع آسانسـور و پلـه برقـی تاسـیس گردیـد
شـرکت همـواره در طـول مـدت فعالیـت خـود ، در جهــت رشــد و ارتقــاء تــلاش نمــوده و بــا اعتقـاد راسـخ بـه اصـل مشـتری مـداری ، همـواره در آسانسـورهای خـود بـا همـکاری کمپانـی هـای معتبـر داخلـی و خارجـی مرغـوب تریـن و بهتریـن اجنـاس را متناسـب بـا نیـاز پـروژه مشـتری اجـرا مـی نمایـد.
برخی مزایای شرکت هیرو

15 سال سابقه کار در صنعت آسانسور و حضور مستمر در لواسان
کیفیت برتر و قیمت مناسب
خدمات مناسب، سریع و ارزان
طراحی کابین متناسب با معماری ساختمان
قطعات کمپانی های مطرح دنیا و طراز اول کشور
جایگزینی مناسب برای آسانسورهای پکیج خارجی