جذب نمایندگی استانی بصورت انحصاری شرکت تولیدی آرایشی آماتیس
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت تولیدی آرایشی آماتیس در نظر دارد از بین همکاران پخش مراکز استانها ، اقدام به جذب نمایندگی انحصاری نماید.
از شرکتهای پخش که مایل به همکاری باشند، تقاضا میشود با بخش فروش تماس حاصل نمایند.
شرایط اعطای نمایندگی:
1- داشتن انبار مناسب
2- داشتن سابقه کافی در پخش
3-خرید نقدی در ابتدای شروع به همکاری
4- پرداخت تضمین معتبر به صورت چک به مبلغ 200 میلیون تومان و بدون تاریخ و در وجه شرکت آماتیس درخشان آراز
5- در خرید نقدی به میزان 7 درصد تخفیف به نماینده اعطا می شود.
6- حق نمایندگی به صورت 20 درصد پایین تر از قیمت محصول پرداخت میشود.
7- تسویه فاکتور به صورت چک مشتری می باشد که نماینده در قبال پاس شدن آنها مسئول می باشد.
8- تسویه به صورت فاکتور به فاکتور میباشد و ارسال کالا منوط به تسویه فاکتور قبل خواهد بود.
9- تسویه هر فاکتور حداکثر 7 روز بعد از ارسال کالا می باشد.
10- 3 ماه دوره آزمایشی برای فعالیت نماینده در استان مربوطه در نظر گرفته خواهد شد که در صورت تایید تیم فروش کارخانه با قراردادی مدت دار ، همکاری ادامه پیدا خواهد کرد.
11- چکها به صورت 2 ماهه مورد قبول می باشد و بیشتر از تاریخ یاد شده به نماینده اعاده می گردد.