جذب نمایندگی فعال جهت فروش سیم و کابل در استانها و سراسر کشور
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
تضمین مورد نیاز ضمانت نامه بانکی یا رهن ملک مسکونی به ارزش فروش دوره پرداخت می باشد .
مجوز فروش سیم و کابل نیز از شرایط مورد نیاز می باشد .
آشنایی فروشنده با محصول و شناخت بازار الزامی است .
ترجیحا بنکداری فروش مد نظر شرکت می باشد .
استفاده از فروش اینترنتی توسط نماینده به کار کمک می کند .