جذب نمایندگی فعال شرکت تعاونی شکرریز پارس
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت تعاونی شکرریز پارس درتمامی شهرها اقدام به جذب نمایندگی مینماید.
شرکت تعاونی شکرریزپارس اولین واحد صنعتی درایران درزمینه فراوری وبسته بندی محصولات فراسودمند با استفاده از جوانه جنینی گندم (گیاهک)میباشدکه از سال 90 فعالیت تحقیقاتی خود را شروع نموده وهم اکنون فاز یک این واحد درحال تولید میباشد.(فاز دونیز تا 3ماه دیگر به بهره برداری میرسد).
ازاین محصول دردنیابه عنوان یک مولتی ویتامین طبیعی استفاده مشود
درحال حاضرمحصول دربسته بندیهای 150 گرمی قابل عرضه میباشد

شرایط مدنظر برای جذب نمایندگی به شرح ذل می باشد:
1.با توجه به شهر ومیزان فعالیت تضامین. به اشکال مختلف مشخص وتعیین میگردد
2.ترجیحا نماینده داری پخش مویرگی باشد
3.میزان خرید با توجه به شهرها متفاوت میباشد
4.حاشیه سود باتوجه به میزان خرید به صورت پلکانی تعیین میگردد.
5.برای 5 نماینده اول تخفیفات ویژه. درنظر گرفته میشود