تاریخ اعتبار: 1399/01/09

جذب نیرو بیمه پاسارگاد

جذب نیرو بیمه پاسارگاد
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
بیمه پاسارگاد در نظر دارد تعدادی از واجدین شرایط (آقا و خانم) را به صورت پاره وقت یا تمام وقت در زمینه نماینده بیمه جذب نمایید:
مزایای نماینده بیمه پاسارگاد:
1- هماهنگی دلخواه ساعات کاری با مدیران خود
2-بیمه تکمیل درمان برای نماینده و سایر اعضای خانواده
3- ارتقای شغلی حتی در ماه‌های اول کاری
4- افزایش درآمد هفتگی یا ماهانه
5-اعطای کد رسمی از سوی بیمه مرکزی
6- افتتاح دفتر بیمه برای خود

برای دریافت وقت مصاحبه؛ مشخضات خود را به مسئول گزینش ارسال فرمایید. حیدری