نماینده‌های فعال »

خسرو خاکسار

آخرین بروزرسانی: 1398/03/30

خسرو خاکسار

خسرو خاکسار
  • محل فعالیت: استان فارس، شهر شیراز
  • حوزه فعالیت: سایر
اطلاعات تماس متقاضی
نمایندگی شرکت نقش گسترش طراحان الماس آینوتی میباشد