آخرین بروزرسانی: 1399/12/05

خوشه طلائی اطلس رادین

خوشه طلائی اطلس رادین
اطلاعات تماس شرکت
معرفی و اهداف:

خوشه طلائی اطلس رادین در زمینه تهیه و تولید خمیرمایه، بهبود دهنده و بیکینگ پودر فعالیت دارد

محصولات و خدمات:

خمیرمایه

بهبود دهنده

بیکینگ پودرسال تاسیس:
1397
تعداد پرسنل:
کمتر از ۱۰ نفر