بازاریاب‌های فعال »

داود آقازاده

آخرین بروزرسانی: 1398/06/11

داود آقازاده

اطلاعات تماس بازاریاب
من دوساله درفروش ظروف یکبارهستم مغازه بصورت انباردارم اینکار را دوست دارم و میخوام ادامه بدم توهرشهری باشه فقط متاهلم تبریزوسهندواطراف بیشترتمایل کاردارم پولش منصفانه باشه مدرک دیپلم وفعال