تاریخ اعتبار: 1398/10/16

دستمال کاغذی جیبی کلرسون

اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
1- نماینده باید در زمینه پخش سلولزی و لوازم تحریر و شوینده و بهداشتی فعالیت کرده باشد
2- میزان خرید در ماه به 1000 بسته. امکان اعطای نمایندگی میباشد
3-حاشیه سود نمایندگی 15الی 20 درصد میباشد
4- قیمت مصرف کننده درج شده در کالا 21800 ریال
قیمت جهت نمایندگی 8300 ریال میباشد
5- در تمام استان‌ها نیاز به نماینده داریم جز اصفهان
6-نماینده موظف است شماره تماس ثابت و همراه داشته باشد و رزومه کار به شرکت ارائه دهد
7- نماینده باید میزان خرید و کادر خود را توضیح. دهد
8- خرید اول و دوم به صورت نقدی میباشد و درصورت تداوم قرارداد منعقد می‌شود
9- حاشیه سود بعد از خرید دوم بیشتر می‌شود