نماینده‌های فعال »

دفتر پیشخوان دولت

آخرین بروزرسانی: 1399/04/15

دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت
اطلاعات تماس متقاضی
سابقه کار دفتر پیشخوان دولت و و شرکت ثبت شده به نام پیشداد گستر ارتباط پویای کردستان دارم.
سرمایه اولیه، دفترکار، مغازه (55 متری) و 4 نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مخابرات و ارتباطات در شهرستان کامیاران هستم.