اطلاعات تماس متقاضی
15 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی بند دارم. این شرکت در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز، پخش و فروش مواد غذایی، سموم کشاورزی و ... فعالیت دارد.
سرمایه اولیه، فروشگاه (800 متر)، انبار، ماشین پخش و نیروی کار دارم و می‌توانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی در زمینه‌ی مسکن و ساخت‌وساز هستم.