شرکت راه و ساختمان ساوالان نمامشکین شهر
اطلاعات تماس متقاضی
7 سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه‌ی ساختمان‌سازی دارم. (دارای شرکت راه و ساختمان ساوالان نما مشکین شهر با مجوز سازمان برنامه و بودجه هستم).
سرمایه اولیه، دفتر کار، انبار، نیروی کار دارم و می‌توانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مسکن هستم.