شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیکا پردازش خاورمیانه
اطلاعات تماس شرکت
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیکا پردازش خاورمیانه با در ظر گرفتن نیاز بازار اقدام به ارائه کارتخوان های بیسیم ( سیار ) و ثابت بانکی بصورت تملیکی کرده که همین امر باعث راحتی در دریافت دستگاه های کارتخوان بیسیم ( سیار ) و ثابت نسبت به شعب بانکی دیگر بانکها شده است.

دستگاه های قابل ارائه توسط شرکت یکا پردازش خاورمیانه برند‌ها و مدلهای متفاوت قابل ارائه است که پذیرندگان با انتخاب هر یک از مدل های فوق می توانند نسبت به درخواست هر یک از دستگاه های فوق از طریق شرکت نیکا پردازش خاورمیانه اقدام کنند