تاریخ اعتبار: 1398/06/31

شرکت مهاجرتی گلدن ویزا

شرکت مهاجرتی گلدن ویزا
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شرکت مهاجرتی گلدن ویزا از متقاضیانی که شرایط زیر راداشته باشندجهت نمایندگی دعوت به همکاری می نماید.
1- نماینده باید حتما فضای کاری به شکل دفتر شیک و مجهز داشته باشد
2-مبلغ 200 میلیون تومان سفته بابت تضمین حسن انجام کار
3-نماینده باید دارای توان مالی مناسب و کادر فنی مجرب باشد.
4-ترجیها 3 سال سابقه کار بازاریابی ارشدو یا تجربه در زمینه گردشگری داشته باشد.
5-حداقل مبلغ پرداختی به نماینده از شرکت مبلغ 3 الی 30 میلمیون تومان با توجه به نوع قرارداد متغیر میباشد.
6- با نماینده 3 ماه به شکل آزمایشی همکاری آغاز میشود و بعد از 3 ماه قرارداد و رضایت طرفین سفته بابت ضمانت نمایندگی به صورت اعتباری گرفته می‌شود.