نماینده‌های فعال »

شرکت پخش حسین پور

آخرین بروزرسانی: 1398/09/20

شرکت پخش حسین پور

اطلاعات تماس متقاضی
شرکت پخش حسین پور ثبت شده و 2 سال سابقه‌ی پخش دارد ولی خودم 10 سال سابقه‌ی فعالیت در این زمینه را دارم.
سرمایه، مغازه، انبار ،ماشین پخش و موتور و نیروی کار و بازاریاب دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهر تبریز هستم.