آخرین بروزرسانی: 1398/08/21

صنایع غذایی بهین طعم پردیس

صنایع غذایی بهین طعم پردیس
اطلاعات تماس شرکت
شرکت صنایع غذایی بهین طعم پردیس در تاریخ 1387/11/02شماره 7089 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرگان به ثبت رسید در تاریخ 1391/10/27 موفق به اخذ پروانه بهره برداری به شماره 128/2/35082از وزارت صنایع و معادن گردید و دارای جواز تاسیس به شماره 128/2/10453 می باشد ودر زمینه تولید مواد غذایی فعالیت دارد.
سس های سرد و گرم:
- سس مایونز کم چرب در بسته بندی شیشه ی 200 ، 300 ، 430 ، 900 گرمی
- سس مایونز کم چرب در بسته بندی بطری پت 280 گرمی
- سس مایونز کم چرب تک نفره ( ساشه ) 18 ، 20 گرمی
- سس مایونز چیلی کم چرب در بسته بندی بطری پت 280 گرمی
- سس مایونز چیلی کم چرب تک نفره ( ساشه ) 18 ، 20 گرمی
- سس مایونز چیلی تک نفره ( ساشه ) 20 گرمی
- سس فرانسوی در بسته بندی بطری پت 200 ، 280 ، 300 ، 450 گرمی
- سس فرانسوی تک نفره ( ساشه ) 18 ، 20 گرمی
- سس هزار جزیره در بسته بندی بطری پت 280 گرمی
- سس کچاپ در بسته بندی بطری پلی اتیلن 200 ، 300 ، 350 ، 380 گرمی
- سس کچاپ تک نفره ( ساشه ) 20 گرمی
- سس کچاپ تند در بسته بندی بطری پلی اتیلن 200 ، 300 ، 380 گرمی
- سس کچاپ تند تک نفره ( ساشه ) 18 ، 20 گرمی
- سس کچاپ تند دودی در بسته بندی بطری پلی اتیلن 300 گرمی