فراخوان اعطای نمایندگی دفاتر خدمات پرداخت الکترونیک VIP
اطلاعات تماس شرکت
شماره ثابت: 021-49265000
شماره ثابت: 021-58309
لینک ثبت‌نام: modiranpos.com

 جهت کسب اطلاعات و شرایط اعطای نمایندگی و ثبت درخواست به لینک ثبت نام درج شده در اگهی مراجعه و فرم را تکمیل نمایید

شرایط مورد نیاز:
مغازه/دفتر
نیروی کار
تضامین مورد نیاز:
چک
سابقه کار مورد نیاز:
مهم نیست